Lucernemarken 14D, 5260 Odense S

Ny Betingelser

Servicevilkår
1. Anvendelsesområde
Din elektroniske ordre fra fashionhero.dk  er baseret på disse generelle vilkår og betingelser.

2. Kontraktpartner
Købsaftalen indgås med:

Fashionhero.dk Aps
Lucernemarken 14D
5260 Odense S
Danmark

3. Tilbud og indgåelse af kontrakt
3.1 Præsentation af produkterne i onlinebutikken repræsenterer ikke et juridisk bindende tilbud, men en invitation til at afgive en ordre.

3.2 Ved at klikke på knappen Bestilling afgiver du en bindende hensigtserklæring om at bestille de varer, der er anført på ordresiden. Købsaftalen indgås, når vi bekræfter din ordre umiddelbart efter den er afsluttet ved at sende en bekræftelses-e-mail til den e-mail-adresse, du har angivet. Denne bekræftelses-e-mail indeholder alle data for ordren inklusive de nuværende generelle vilkår og betingelser.

3.3. Bestillingen af varer med kontraktmæssige betingelser gemmes af os, indtil de behandles. Disse data er tilgængelige for dig i form af dataene i henhold til afsnit 3.2. sendt e-mail efter aftalens indgåelse. Du har også mulighed for at gemme eller udskrive kontraktteksten, når du bestiller.

4. Returneringsomkostninger
Hvis du udøver din lovbestemte fortrydelsesret (afsnit 5), skal du bære omkostningerne ved returneringen. Hvis varens pris er højere, har du endnu ikke foretaget vederlaget eller en kontraktligt aftalt delbetaling på tidspunktet for annulleringen.

5. Fortrydelsesret
Forbrugere har en lovbestemt fortrydelsesret.

6. Leveringsområde og kundebase
Ordrer og leveringer er kun mulige inden for Den Europæiske Union. Hvis du vil bestille eller ønsker at levere uden for disse områder, hjælper vi gerne.

7. Priser og forsendelsesomkostninger
7.1 De priser, der er angivet på produktsiderne, inkluderer den lovpligtige moms og andre priskomponenter.

7.2 Ud over de angivne priser opkræver vi forsendelsesomkostninger ved levering. Forsendelsesomkostningerne er forskellige i forhold til destination. Forsendelsesomkostningerne kommunikeres tydeligt til dig på produktsiderne, i indkøbskurvsystemet og på ordresiden.

8. Betaling og levering
Købsprisen skal betales på forhånd og forfalder sammen med din ordre. Varerne sendes kun, når købsprisen er betalt til vores konto. Betalingsmuligheder oplyses på bestillingssiden.

9. Ejendomsforbehold
Varerne forbliver vores ejendom, indtil de er betalt fuldt ud.

Fortrydelsesret
Fortrydelsesret
Du kan tilbagekalde din kontrakterklæring inden for to uger uden at give en begrundelse i tekstform (f.eks. Brev, e-mail) eller – hvis varen er givet til dig inden fristen udløber – ved at returnere varen. Perioden begynder efter modtagelsen af denne instruktion skriftligt, men ikke før modtagelsen af varerne (i tilfælde af tilbagevendende levering af lignende varer, ikke før modtagelsen af den første dellevering) og heller ikke før opfyldelsen af vores informationsforpligtelser samt vores forpligtelser. Den rettidige afsendelse af annulleringen eller varen er tilstrækkelig til at overholde annulleringsfristen. Tilbagekaldelsen skal sendes til:

Fashionhero.dk Aps
Lucernemarken 14D
5260 Odense S
Danmark
Telefon: +45 61 69 01 97
Mail: [email protected]

Konsekvenser af aflysning
I tilfælde af en effektiv annullering skal de gensidigt modtagne tjenester returneres og eventuelle fordele (f.eks. Renter) tilbageleveres. Hvis du ikke kan returnere den modtagne service helt eller delvist eller kun i en forringet tilstand, kan det være nødvendigt at kompensere os for værdien. Dette gælder ikke for overgivelse af genstande, hvis forringelsen af varen udelukkende skyldes dens inspektion – som det for eksempel ville have været muligt for dig i en butik. Derudover kan du undgå forpligtelsen til at betale kompensation for en forringelse forårsaget af den tilsigtede brug af varen ved ikke at bruge varen som om du var din ejendom og ved at afstå fra noget, der kunne forringe dens værdi. Transportable genstande skal returneres på vores risiko. Du skal bære omkostningerne ved returneringen, hvis de leverede varer svarer til de bestilte.

VILKÅR FOR BRUG

Sidst opdateret 1. december 2020

AFTALE OM VILKÅR

Disse brugsbetingelser udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, hvad enten det er personligt eller på vegne af en enhed (“dig”) og Fashionhero.dk Aps (”Virksomheden”, “vi”, “os” eller “vores”), vedrørende din adgang til og brug af fashionhero.dk-webstedet samt enhver anden medieform, mediekanal, mobilwebsite eller mobilapplikationsrelateret, linket eller på anden måde forbundet applikation (samlet “webstedet”). Du accepterer, at ved at gå ind på siden har du læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse brugsbetingelser. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE DISSE BRUGSBETINGELSER, ER DU UDTRYKKELIG FORBUDT FRA AT BRUGE WEBSTEDET, OG DU SKAL AFSLUTTE BRUG UMGANGSMÅLET.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på webstedet, indarbejdes herved udtrykkeligt i som reference. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at foretage ændringer eller ændringer af disse brugsbetingelser til enhver tid og af enhver grund. Vi advarer dig om eventuelle ændringer ved at opdatere “Senest opdateret” dato for disse brugsbetingelser, og du giver afkald på enhver ret til at modtage specifik meddelelse om hver sådan ændring. Det er dit ansvar at regelmæssigt gennemgå disse brugsbetingelser for at holde dig informeret om opdateringer. Du vil være underlagt og anses for at være gjort opmærksom på og have accepteret ændringerne i eventuelle reviderede brugsbetingelser ved din fortsatte brug af webstedet efter den dato, sådanne reviderede brugsbetingelser er offentliggjort.

Oplysningerne på webstedet er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller land, hvor en sådan distribution eller anvendelse ville være i strid med lov eller regulering, eller som ville underkaste os ethvert registreringskrav inden for en sådan jurisdiktion eller et sådant land . Følgelig gør de personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love finder anvendelse.

Webstedet er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke tilladelse til at bruge eller tilmelde sig webstedet.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores ejendom og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet “Indholdet”) og varemærker, service mærker og logoer indeholdt deri (“mærkerne”) ejes eller kontrolleres af os eller er licenseret til os og er beskyttet af lovgivning om ophavsret og varemærker og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og urimelig konkurrencelovgivning i USA, internationale ophavsretlige love, og internationale konventioner. Indholdet og varemærkerne findes kun på webstedet “SOM DET ER” til din information og personlig brug. Bortset fra som udtrykkeligt angivet i disse brugsbetingelser, må ingen dele af webstedet og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres, aggregeres, genudgives, uploades, offentliggøres, offentligt vises, kodes, oversættes, transmitteres, distribueres, sælges, licenseres eller ellers udnyttet til noget kommercielt formål overhovedet uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, får du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af det indhold, som du har fået korrekt adgang til udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig på og til webstedet, indholdet og mærkerne.

BRUGERPRESENTATIONER

Ved at bruge webstedet, garanterer du og garanterer, at: (1) alle registreringsoplysninger, du indsender, er rigtige, nøjagtige, aktuelle og komplette; (2) du vil opretholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger og straks opdatere sådanne registreringsoplysninger efter behov; (3) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse brugsbetingelser; (4) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor; (5) du vil ikke få adgang til webstedet via automatiserede eller ikke-menneskelige måder, hverken via en bot, script eller på anden måde; (6) du vil ikke bruge webstedet til noget ulovligt eller uautoriseret formål; og (7) din brug af webstedet bryder ikke nogen gældende lov eller regulering.

Hvis du leverer oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte enhver og al aktuel eller fremtidig brug af webstedet (eller enhver del deraf).

BRUGER REGISTRERING

Du kan blive bedt om at registrere dig på siden. Du accepterer at holde din adgangskode fortrolig og er ansvarlig for al brug af din konto og adgangskode. Vi forbeholder os ret til at fjerne, genvinde eller ændre et brugernavn, du vælger, hvis vi efter vores eget skøn finder ud af, at et sådant brugernavn er upassende, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt.

PRODUKTER

Vi bestræber os på at vise farverne, funktionerne, specifikationerne og detaljerne på billedet så nøjagtigt som muligt

da_DKDansk